Πληροφορίες Πληρωμής

Όλες οι προσφορές της εταιρείας είναι μη δεσμευτικές. Μια σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη προκύπτει μόνο όταν η εταιρεία αποδέχεται μια προσφορά από έναν πελάτη. Σε περίπτωση υπολογιστικών σφαλμάτων καθώς και τυπογραφικών ή σφαλμάτων στο διαδικτυακό τόπο, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχθεί παραγγελία.

Εάν ένας πελάτης κάνει μια παραγγελία στην ιστοσελίδα από το κατάστημα στο διαδίκτυο, η εταιρεία θα επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της παραγγελίας. Αυτή η επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας δεν αντιπροσωπεύει ακόμη την αποδοχή της, αλλά ενημερώνει μόνο τον πελάτη ότι η εταιρεία έλαβε την παραγγελία.

Με τον πελάτη που αποστέλλει παραγγελία προς την εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας, ο πελάτης υποβάλλει προσφορά για τη σύναψη σύμβασης αγοράς με τον ανάδοχο. Η αποδοχή της προσφοράς και η σύναψη της σύμβασης με την εταιρεία πραγματοποιούνται με ρητή δήλωση αποδοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με την παράδοση του παραγγελθέντος προϊόντος στον πελάτη. Η εταιρεία δικαιούται να δεχθεί την προσφορά που υποβλήθηκε με την παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας εντός 5 ημερών από την παραλαβή αυτής της προσφοράς από την εταιρεία μέσω ρητής δήλωσης αποδοχής ή με παράδοση του παραγγελθέντος εμπορεύματος.

Όροι πληρωμής και τιμές

Η πληρωμή των εμπορευμάτων που παραγγέλλει ο πελάτης πραγματοποιείται μέσω του PayPal. Οι πληρωμές από τον πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προσδιορίζεται τίποτα διαφορετικά, θα πρέπει να γίνουν το αργότερο εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Ο λογαριασμός του πελάτη θα χρεωθεί μετά την εκτέλεση της διαδικασίας πληρωμής.

Πληρωμή μέσω PayPal – Κατά την πληρωμή μέσω της υπηρεσίας πληρωμών PayPal, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει μια πληρωμή από το λογαριασμό του PayPal.

Η τιμή που καθορίζεται κατά την απεικόνιση του εμπορεύματος είναι μια συνολική τιμή που περιλαμβάνει οποιοδήποτε οφειλόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας (επί του παρόντος 24%) και άλλα στοιχεία της τιμής, αλλά δεν περιλαμβάνει το κόστος παράδοσης.

Κόστος παράδοσης και εισαγωγικοί δασμοί

Εκτός από την τιμή αγοράς, η εταιρεία χρεώνει τον πελάτη για το κόστος παράδοσης. Τα έξοδα αποστολής διατίθενται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Επιπλέον, οι πελάτες θα ενημερώνονται με σαφήνεια για τα έξοδα παράδοσης πριν από την υποβολή παραγγελίας στον ιστότοπο παραγγελιών.
Για τις παραδόσεις εμπορευμάτων σε χώρες εκτός της Ελλάδας, ενδέχεται να οφείλονται εισαγωγικοί δασμοί για εισαγωγές που πρέπει να καταβληθούν από τον πελάτη. Το ύψος των εισαγωγικών δασμών ποικίλλει σε διάφορες τελωνειακές περιφέρειες. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ορθή επεξεργασία όλων των απαιτούμενων τελωνείων και τελών.

Προκαταβολή πληρωμής

Εάν ο πελάτης δεν πληρώσει σε μια προειδοποίηση από την εταιρεία που αποστέλλεται για την πληρωμή, γίνεται οφειλέτης σε αυτή την πρώτη προειδοποίηση. Κατά τη διάρκεια της αθέτησης, ο πελάτης πρέπει να καταβάλει τόκους επί του χρέους του σε ποσοστό 5% επί του βασικού επιτοκίου.

Επικοινωνήστε

Δεν είμαστε online αυτή τη στιγμή. Στείλτε μας email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Not readable? Change text. captcha txt
0